• Vaikučiams

    Prevencinės programos dienos centruose vykdomos, siekiant rizikos grupės vaikų integracijos �� mokyklą, aplinką, visuomenę, apsaugant vaikus nuo i�?naudojimo ir prievartos bei i�?vengiant vaiko ėmimo �� globą. Daugiau?

 

Mūsų tikslas

Vaikų gerovės siekimas per Lietuvos Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų spektrą, vadovaujantis krikčioniškomis vertybėmis, rengti ir įgyvendinti socialines, pedagogines, psichologines bei reabilitacijos programas, skirtas vaikams bei jų šeimoms.

Steigėjai

– VšĮ Rumšiškių Vaikų dienos centras;
– Senamiesčio Vaikų dienos centras;
– Lietuvos Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų institutas.

Steigimo data: 2003-04-23

    Neatsakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai pajėgia.
    Karaliaus Saliamono – Patarlių knyga