Tavo teisės

Tavo teisės

  • Tu turi teisę, kad tavo interesai būtų ginami priimant visus su tavimi susijusius sprendimus ir be jokios diskriminacijos dėl, pavyzdžiui, tavo kilmės, nuomonės, pažiūrų ar lyties.
  • Tu turi teisę gyvybę bei subalansuotą, sveiką, fizin, psichin, dvasin, moralin bei socialin vystymąsi.
  • Tu turi teisę, kad būtų patenkinti tavo pagrindiniai poreikiai, tokie, kaip maistas, drabužiai, būstas ir sveikata.
  • Tu turi teisę apsaugą nuo visų formų i?naudojimo, piknaudžiavimo, fizinio ir psichologinio smurto, skaitant ir elges ?eimoje bei vaikus globojanĨiose staigose.
  • Tu turi teisę auk?to lygio i?silavinimą, kuris užtikrina kiek manoma visapusi?kesn tavo asmenybės, talento bei gebėjimų vystymąsi. Tu turi būti mokomas gerbti kitų teises ir laisves ir būti rengiamas atsakingam gyvenimui laisvoje visuomenėje, supratimo, taikos, tolerancijos, lygybės ir draugystės tarp kitų žmonių dvasia.
  • Tu turi teisę visapusi?ką ir objektyvią informaciją.
  • Jei turi fizinę ar psichinę negalią, tu turi teisę gyventi orų gyvenimą, kad galėtum integruotis visuomenę, vystyti savo asmenybę bei džiaugtis kiek galima didesniu savaranki?kumu.
  • Tu turi teisę ilsėtis, leisti laisvalaik, žaisti ir pramogauti, dalyvauti meninėje ir kultūrinėje veikloje, aplinkoje, tinkanĨioje tavo amžiui, ir kurioje yra gerbiamos tavo teisės.