Tavo teisÄ—s

Tavo teisÄ—s

  • Tu turi teisÄ™, kad tavo interesai bÅ«tų ginami priimant visus su tavimi susijusius sprendimus ir be jokios diskriminacijos dÄ—l, pavyzdžiui, tavo kilmÄ—s, nuomonÄ—s, pažiÅ«rų ar lyties.
  • Tu turi teisÄ™ ÄÆ gyvybÄ™ bei subalansuotÄ…, sveikÄ…, fizinÄÆ, psichinÄÆ, dvasinÄÆ, moralinÄÆ bei socialinÄÆ vystymÄ…si.
  • Tu turi teisÄ™, kad bÅ«tų patenkinti tavo pagrindiniai poreikiai, tokie, kaip maistas, drabužiai, bÅ«stas ir sveikata.
  • Tu turi teisÄ™ ÄÆ apsaugÄ… nuo visų formų iÅ?naudojimo, piknaudžiavimo, fizinio ir psichologinio smurto, ÄÆskaitant ir elgesÄÆ Å?eimoje bei vaikus globojanĨiose ÄÆstaigose.
  • Tu turi teisÄ™ ÄÆ aukÅ?to lygio iÅ?silavinimÄ…, kuris užtikrina kiek ÄÆmanoma visapusiÅ?kesnÄÆ tavo asmenybÄ—s, talento bei gebÄ—jimų vystymÄ…si. Tu turi bÅ«ti mokomas gerbti kitų teises ir laisves ir bÅ«ti rengiamas atsakingam gyvenimui laisvoje visuomenÄ—je, supratimo, taikos, tolerancijos, lygybÄ—s ir draugystÄ—s tarp kitų žmonių dvasia.
  • Tu turi teisÄ™ ÄÆ visapusiÅ?kÄ… ir objektyviÄ… informacijÄ….
  • Jei turi fizinÄ™ ar psichinÄ™ negaliÄ…, tu turi teisÄ™ gyventi orų gyvenimÄ…, kad galÄ—tum integruotis ÄÆ visuomenÄ™, vystyti savo asmenybÄ™ bei džiaugtis kiek galima didesniu savarankiÅ?kumu.
  • Tu turi teisÄ™ ilsÄ—tis, leisti laisvalaikÄÆ, žaisti ir pramogauti, dalyvauti meninÄ—je ir kultÅ«rinÄ—je veikloje, aplinkoje, tinkanĨioje tavo amžiui, ir kurioje yra gerbiamos tavo teisÄ—s.