Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centruose teikiamos socialinės ir ugdymo paslaugos socialinės rizikos ?eimoms ir vaikams. Pagal Nacionalinę Vaikų dienos centrų programą juose yra organizuojamas: vaikų ugdymas, pamokų ruo?a, laisvalaikio užimtumas, maitinimas. Centruose dirba socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, pedagogai, edukologai, psichologai. Vaikus dienos centrus nukreipia: Vaiko teisių apsaugos skyriai, Socialinių paslaugų centrai, mokyklos.

Vaikų dienos centrų svarbiausi tikslai:

  • Teikti socialines paslaugas rizikos grupės vaikams ir ?eimoms, padedant jiems integruotis visuomenę.
  • Dirbti socialin darbą su socialinės rizikos ?eimomis, kad būtų užtikrintos tinkamos sąlygos vaikams augti jų biologinėse ?eimose.
  • Užimti socialinės rizikos vaikų laisvalaik domia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvės takos, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo.
  • Ugdyti vaikų ir paauglių bendravimo gūdžius, savaranki?kumą, kūrybi?kumą, kelti jų savivertę.