Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centruose teikiamos socialinÄ—s ir ugdymo paslaugos socialinÄ—s rizikos Å?eimoms ir vaikams. Pagal NacionalinÄ™ Vaikų dienos centrų programÄ… juose yra organizuojamas: vaikų ugdymas, pamokų ruoÅ?a, laisvalaikio užimtumas, maitinimas. Centruose dirba socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, pedagogai, edukologai, psichologai. Vaikus ÄÆ dienos centrus nukreipia: Vaiko teisių apsaugos skyriai, Socialinių paslaugų centrai, mokyklos.

Vaikų dienos centrų svarbiausi tikslai:

  • Teikti socialines paslaugas rizikos grupÄ—s vaikams ir Å?eimoms, padedant jiems integruotis ÄÆ visuomenÄ™.
  • Dirbti socialinÄÆ darbÄ… su socialinÄ—s rizikos Å?eimomis, kad bÅ«tų užtikrintos tinkamos sÄ…lygos vaikams augti jų biologinÄ—se Å?eimose.
  • Užimti socialinÄ—s rizikos vaikų laisvalaikÄÆ ÄÆdomia ir kÅ«rybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos gatvÄ—s ÄÆtakos, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo.
  • Ugdyti vaikų ir paauglių bendravimo ÄÆgÅ«džius, savarankiÅ?kumÄ…, kÅ«rybiÅ?kumÄ…, kelti jų savivertÄ™.