Marijampolės apsritis

Įmonės pavadinimas Vie?oji staiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras

 • Įmonės kodas 266104560
 • Buveinės adresas, miestas Maironio g. 12, Kazlų Rūda, LT 69441
 • Telefonų, fakso Nr. Tel. (8 699) 57680; faksas (8 343) 25425
 • Elektroninis pa?tas r.andriusiene@gmail.com

Įmonės pavadinimas V?Į Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centras

 • Įmonės kodas 301492575
 • Buveinės adresas, miestas Maironiog.28a Kazlų Rūda
 • Telefonų, fakso Nr. 861693301,f-834395280
 • Elektroninis pa?tas onabirute@takas.lt

Įmonės pavadinimas Antanavo bendruomenė

 • Įmonės kodas 166097677
 • Buveinės adresas, miestas Bagotosios g. 4-4, Antanavas, Kazlų Rūdos sav.
 • Telefonų, fakso Nr. 861121453
 • Elektroninis pa?tas redaknei@gmail.com

Įmonės pavadinimas Marijampolės Šv. Ark. Mykolo parapijos Caritas

 • Įmonės kodas 192082491
 • Buveinės adresas, miestas J. Bendoriaus g. 2, Marijampolė
 • Telefonų, fakso Nr. 8-343 52979
 • Elektroninis pa?tas kaktusiukai@one.lt

Įmonės pavadinimas ?Gelbėkit vaikus? Šakių vaikų dienos centras

 • Įmonės kodas 174443997
 • Buveinės adresas, miestas Lygumų g. 37, Šakiai, LT-71118
 • Telefonų, fakso Nr. 867623728
 • Elektroninis pa?tas vaikaisakiai@yahoo.com

Įmonės pavadinimas Labdaros fondas LekėĨių bendruomenės centras vaikų dienos centras

 • Įmonės kodas 174436465
 • Buveinės adresas, miestas Kauno g.-15c,LekėĨiai, Šakių raj
 • Telefonų, fakso Nr. 8-625 50784, faks.8-345 60601
 • Elektroninis pa?tas janciuviene@gmail.com

Įmonės pavadinimas LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖ MOKYKLA

 • Įmonės kodas 190821478
 • Buveinės adresas, miestas A.Tatarės 37, Luk?iai, Šakių rajonas
 • Telefonų, fakso Nr. 834544285, faks. 834544285
 • Elektroninis pa?tas luksiumokykla@yahoo.com

Įmonės pavadinimas Alvito ?v. Onos parapija

 • Įmonės kodas 191297726
 • Buveinės adresas, miestas Širvintos g. 18, Alvitas, Vilkavi?kio rajonas
 • VDC pavadinimas ??Vaivoryk?tė??
 • VDC adresas Ežero g. 18, Alvitas, Vilkavi?kio rajonas
 • Telefonų, fakso Nr. 8-674-27524
 • Elektroninis pa?tas rolandas.rolasb@gmail.com

Įmonės pavadinimas Vilkavi?kio socialinės pagalbos centras

 • Įmonės kodas 185609071
 • Buveinės adresas, miestas Vysk. A. Karoso 5 Vilkavi?kis
 • VDC pavadinimas Savaranki?ko kelio link
 • VDC adresas Mokyklos 5 Pilvi?kiai, Vilkavi?kio rajonas
 • Telefonų, fakso Nr. 8-342 52024
 • Elektroninis pa?tas Soc.pagalba@gmail.com

Įmonės pavadinimas Vilkavi?kio socialinės pagalbos centras

 • Įmonės kodas 185609071
 • Buveinės adresas, miestas Vysk. A. Karoso 5 Vilkavi?kis 70141 LT
 • Telefonų, fakso Nr. 8-342 52024
 • Elektroninis pa?tas Soc.pagalba@gmail.com
 • Įmonės pavadinimas V?Į Sasnavos vaiko dienos centras
 • Įmonės kodas 301513546
 • Buveinės adresas, miestas Žaliosios g.2, Sasnavos mstl. LT-69479 Marijampolės sav.
 • VDC pavadinimas Sanavos vaiko dienos centras ??Saulutė??
 • Telefonų, fakso Nr. 8 343 28635, 8 610 00286
 • Elektroninis pa?tas fondas@one.lt , esenkuvkiene@gmail.com