Tauragės apskritis

Įmonės pavadinimas Lietuvos samarieĨių (Asociacija) Jurbarko Kra?to bendrija, Vaikų dienos užimtumo centras

  • Įmonės kodas 193309650
  • Buveinės adresas, miestas Daukanto-27, Jurbarko miestas , LT-74001.
  • Telefonų, fakso Nr. 8-447-51019; 8-670-39830.
  • Elektroninis pa?tas nstratster@gmail.com

Įmonės pavadinimas Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

  • Įmonės kodas 178059150
  • Buveinės adresas, miestas Vilniaus g. 25, Pagėgiai
  • Telefonų, fakso Nr. Tel. 8 441 56 081, Tel./faksas 8 441 56 089
  • Elektroninis pa?tas nkovaliova@pagegiai.lt