Mūsų istorija

Mūsų istorija

Kasdieną visuomenė sužino apie žiaurų elgesį su vaikais. Yra skaudžiausia, kad vaikai dažniausiai yra skriaudžiami jiems artimiausioje aplinkoje šeimoje. Tose šeimose nesaikingai vartojamas alkoholis, narkotikai, vaikai patiria jose smurtą, ko pasėkoje, ištisas dienas būna nevalgę, blogai lanko arba iš viso nelanko mokyklos. Gyvendami nepalankiomis sąlygomis jie tampa nusikaltėlių aukomis ir lengvai gali patys tapti nusikaltėliais. Kiekvienais metais tėvų globos netenka apie 3000 vaikų. Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų kiekis skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių. Padėti šiems vaikams išgyventi bei apginti jų teises į saugią ir ramią aplinką, mokslą bei šeimą, turėtų būti pirmaeilis valstybės ir visuomenės reikalas. Valstybinė globa vaikams, patalpinant juos į instituciją, gali būti teikiama tik kraštutiniu atveju, kai vaikui savo namuose gyventi nebesaugu.

Bendruomenės bendradarbiaudamos su savivaldybėmis įkuria Vaikų dienos centrus. Juose vaikai maitinami, ruošia pamokas, turiningai leidžia laisvalaikį. Dienos centrai teikia dieninę vaikų priežiūrą ir papildomą paslaugų spektrą sukurtą taip, kad būtų patenkinti esminiai vaiko asmenybės poreikiai, kurių nesugeba suteikti vaiko šeima ir sykiu, kad šeima būtų paremta, pagerinant tėvystės ir motinystės įgūdžius jų pačių namuose ir dienos centre. Prevencinės programos dienos centruose vykdomos, siekiant rizikos grupės vaikų integracijos į mokyklą, aplinką, visuomenę, apsaugant vaikus nuo išnaudojimo ir prievartos bei išvengiant vaiko ėmimo į globą. Vykdant socialinį darbą su tėvais, bendradarbiaujant su jais užkertamas kelias krizėms šeimose. Dienos centrai pasiteisino ir ekonominiu požiūriu: vaikų išlaikymas dienos centre daug pigesnis negu valstybinėse globos institucijose. Dienos centruose yra išvystytas savanoriškas darbas,- šalia profesionalių socialinių darbuotojų dirba ir savanoriai aukštųjų mokyklų studentai, pedagogai, menininkai.

2003 metais balandžio 23 d. VieÅ¡oji įstaiga RumÅ¡iÅ¡kių Vaikų dienos centras, Senamiesčio Vaikų dienos centras ir Lietuvos Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų institutas nutarÄ— įsteigti asociacijÄ… vardu “Lietuvos Vaikų dienos centrų asociacija” ir patvirtino asociacijos įstatus. Asociacija buvo įsteigta su iniciatyva centralizuotai atstovauti Vaikų dienos centrų interesus ValstybinÄ—se institucijose, rengti Vaikų dienos centrų darbuotojų kvalifikacinius mokymus, rengti programas ir metodikas dienos centrams, konsultuoti dienos centrų darbuotojus. Lietuvos Vaikų dienos centrų asociacija atstovauja visos Lietuvos Vaikų dienos centrams, skatina jų bendradarbiavimÄ… bei darbuotojų kvalifikacijos kÄ—limÄ…. Asociacijos pagrindinis tikslas – siekti vaikų gerovÄ—s stiprinant Vaikų dienos centrų teikiamas paslaugas. Taip pat kelti VDC darbuotojų kompetencijÄ…, teikti metodinÄ™ pagalbÄ…, atstovauti asociacijos narių teises ir interesus valdžios institucijose.

Asociacija jungia 112 Vaikų dienos centrus iš visos Lietuvos (78 iš jų yra nevyriausybinės organizacijos).