Tavo pareigos

Tavo pareigos

  • Tu turi gerbti savo tėvus, kitus ?eimos narius, globoti juos senatvėje, ligos ar kitos negalios atvejais, padėti kitiems paramos reikalingiems ?eimos nariams.
  • Tu turi gerbti pedagogus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.
  • Tu turi laikytis priimtų elgesio normų mokymo, auklėjimo staigose, vie?ose vietose, darbe, buityje.
  • Tu turi gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privaĨią nuosavybę.