Naujienos

PROJEKTAS „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“ Projekto nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0054

 

     Kintanti ekonominÄ— situacija Lietuvoje pastaraisiais metais tapo  skaudžiu iÅ¡Å¡Å«kiu daugeliui Lietuvos gyventojų. Å i krizÄ— itin palietÄ— mažesniuose rajonuose, toliau nuo didžiųjų mietų centrų nutolusiose vietovÄ—se gyvenančius asmenis – jiems tapo sunkiau arba neįmanoma konkuruoti darbo rinkoje, turimi įgÅ«džiai bei kompetencijos tapo netokie paklausÅ«s kintančioje darbo rinkoje.

Siekiant keisti Å¡iÄ… situacijÄ… nuo 2018 m. 05 m. penkiuose regionuose – Biržuose, Pasvalyje, KupiÅ¡kyje,  Panevėžyje, RokiÅ¡kyje buvo pradÄ—tas įgyvendinti  projektas „Aktyvus socialinÄ™ atskirtį pairiančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“. ProjektÄ… įgyvendina Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija.  Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. 04 m. Projekto tikslas  – teikiant kompleksines psichosocialinÄ—s integracijos  ir darbinio užimtumo aktyvinimo paslaugas, padÄ—ti socialinÄ™ atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbo rinkÄ….

Svarbu tai, jog įgyvendinant projektÄ…, kartu su darbinio užimtumo skatinimo veiklomis bus vykdoma ir  intensyvi psichosocialinÄ— pagalba (individualus psichosocialinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas ir kt.). Projekto metu klientai ne tik įgis/perkvalifikuos darbinius įgÅ«džius, bet tai pat ir taps aktyviais ir už savo gyvenimo kokybÄ™ atsakingais bendruomenÄ—s nariais. Projekto veiklomis bus sukurtas ilgalaikis  rezultatas – asmenys taps socialiai atsparesni aplinkos iÅ¡Å¡Å«kiams ir pokyčiams; gebÄ—s pasinaudoti įgytais įgÅ«džiais; iÅ¡ugdžius bendruosius gebÄ—jimus efektyviau funkcionuos bendruomenÄ—je, gebÄ—s kurti atsakomybe bei asmenine motyvacija kurtus santykius su darbdaviais ir kitais visuomenÄ—s nariais. Ä®gyvendinus projektÄ… bus atskleistas tikslinÄ—s grupÄ—s poreikis psichosocialinÄ—ms paslaugoms, teikiamos paslaugos padÄ—s mažinti socialinÄ™ atskirtį dÄ—l nesugebÄ—jimo konkuruoti darbo rinkoje; įgyti nauji įgÅ«džiai prisidÄ—s prie darbinio užimtumo didinimo, taip skatinant socialinÄ™ darnÄ… regione.

Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos paslaugos 250 asmenų. Paslaugos bus teikiamos šiems asmenims:

  • Asmenims, paleistiems iÅ¡ laisvÄ—s atÄ—mimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigÅ«nų prižiÅ«rimiems asmenims;
  • Neįgaliesiems;
  • socialinÄ—s rizikos Å¡eimoms,
  • socialinÄ—s rizikos vaikams (nuo 14m.)
  • benamiams,
  • alkoholiu piktnaudžiaujantis asmenims, socialinÄ—s paÅ¡alpos gavÄ—jams.

Projekto įgyvendinimo partneriai: paslaugų teikimo vietos

Biržai: Kęstučio g. 12, vaikų dienos centras „Vilties šviesa“.

Pasvalys: Nepriklausomybės a. 2, Pasvalio Šv.Jono Krikštytojo parapija.

Panevėžys: Staniūnų g. 72c-111, vaikų dienos centras „Vilties arka“

Rokiškis: Vytauto g. 20, Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas.

KupiÅ¡kis:  Vilniaus g. 8, KupiÅ¡kio vaikų dienos centras