Naujienos

PROJEKTAS „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“ Projekto nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0054

 

     Kintanti ekonominė situacija Lietuvoje pastaraisiais metais tapo  skaudžiu iššūkiu daugeliui Lietuvos gyventojų. Ši krizė itin palietė mažesniuose rajonuose, toliau nuo didžiųjų mietų centrų nutolusiose vietovėse gyvenančius asmenis – jiems tapo sunkiau arba neįmanoma konkuruoti darbo rinkoje, turimi įgūdžiai bei kompetencijos tapo netokie paklausūs kintančioje darbo rinkoje.

Siekiant keisti šią situaciją nuo 2018 m. 05 m. penkiuose regionuose – Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje,  Panevėžyje, Rokiškyje buvo pradėtas įgyvendinti  projektas „Aktyvus socialinę atskirtį pairiančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“. Projektą įgyvendina Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija.  Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. 04 m. Projekto tikslas  – teikiant kompleksines psichosocialinės integracijos  ir darbinio užimtumo aktyvinimo paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbo rinką.

Svarbu tai, jog įgyvendinant projektą, kartu su darbinio užimtumo skatinimo veiklomis bus vykdoma ir  intensyvi psichosocialinė pagalba (individualus psichosocialinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas ir kt.). Projekto metu klientai ne tik įgis/perkvalifikuos darbinius įgūdžius, bet tai pat ir taps aktyviais ir už savo gyvenimo kokybę atsakingais bendruomenės nariais. Projekto veiklomis bus sukurtas ilgalaikis  rezultatas – asmenys taps socialiai atsparesni aplinkos iššūkiams ir pokyčiams; gebės pasinaudoti įgytais įgūdžiais; išugdžius bendruosius gebėjimus efektyviau funkcionuos bendruomenėje, gebės kurti atsakomybe bei asmenine motyvacija kurtus santykius su darbdaviais ir kitais visuomenės nariais. Įgyvendinus projektą bus atskleistas tikslinės grupės poreikis psichosocialinėms paslaugoms, teikiamos paslaugos padės mažinti socialinę atskirtį dėl nesugebėjimo konkuruoti darbo rinkoje; įgyti nauji įgūdžiai prisidės prie darbinio užimtumo didinimo, taip skatinant socialinę darną regione.

Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos paslaugos 250 asmenų. Paslaugos bus teikiamos šiems asmenims:

  • Asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims;
  • Neįgaliesiems;
  • socialinės rizikos šeimoms,
  • socialinės rizikos vaikams (nuo 14m.)
  • benamiams,
  • alkoholiu piktnaudžiaujantis asmenims, socialinės pašalpos gavėjams.

Projekto įgyvendinimo partneriai: paslaugų teikimo vietos

Biržai: Kęstučio g. 12, vaikų dienos centras „Vilties šviesa“.

Pasvalys: Nepriklausomybės a. 2, Pasvalio Šv.Jono Krikštytojo parapija.

Panevėžys: Staniūnų g. 72c-111, vaikų dienos centras „Vilties arka“

Rokiškis: Vytauto g. 20, Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas.

Kupiškis:  Vilniaus g. 8, Kupiškio vaikų dienos centras