Trumpai apie AsociacijÄ…

Pagrindinis mūsų tikslas - Vaikų gerovės siekimas

KasdienÄ… visuomenÄ— sužino apie žiaurų elgesÄÆ su vaikais. Yra skaudžiausia, kad vaikai dažniausiai yra skriaudžiami jiems artimiausioje aplinkoje ā€“ Å?eimoje. Tose Å?eimose nesaikingai vartojamas alkoholis, narkotikai, vaikai patiria jose smurtÄ…, ko pasÄ—koje, iÅ?tisas dienas bÅ«na nevalgÄ™, blogai lanko arba iÅ? viso nelanko mokyklos. Gyvendami nepalankiomis sÄ…lygomis jie tampa nusikaltÄ—lių aukomis ir lengvai gali patys tapti nusikaltÄ—liais. Kiekvienais metais tÄ—vų globos netenka apie 3000 vaikų. Socialiai ir pedagogiÅ?kai apleistų vaikų kiekis skaiĨiuojamas deÅ?imtimis tÅ«kstanĨių. PadÄ—ti Å?iems vaikams iÅ?gyventi bei apginti jų teises ÄÆ saugiÄ… ir ramiÄ… aplinkÄ…, mokslÄ… bei Å?eimÄ…, turÄ—tų bÅ«ti pirmaeilis valstybÄ—s ir visuomenÄ—s reikalas. ValstybinÄ— globa vaikams, patalpinant juos ÄÆ institucijÄ…, gali bÅ«ti teikiama tik kraÅ?tutiniu atveju, kai vaikui savo namuose gyventi nebesaugu.

Vaikų gerovÄ—s siekimas per Lietuvos Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų spektrÄ…, vadovaujantis krikÅ?ĨioniÅ?komis vertybÄ—mis, rengti ir ÄÆgyvendinti socialines, pedagogines, psichologines bei reabilitacijos programas, skirtas vaikams bei jų Å?eimoms.

BendruomenÄ—s bendradarbiaudamos su savivaldybÄ—mis ÄÆkuria Vaikų dienos centrus. Juose vaikai maitinami, ruoÅ?ia pamokas, turiningai leidžia laisvalaikÄÆ. Dienos centrai teikia dieninÄ™ vaikų priežiÅ«rÄ… ir papildomÄ… paslaugų spektrÄ… sukurtÄ… taip, kad bÅ«tų patenkinti esminiai vaiko asmenybÄ—s poreikiai, kurių nesugeba suteikti vaiko Å?eima ir sykiu, kad Å?eima bÅ«tų paremta, pagerinant tÄ—vystÄ—s ir motinystÄ—s ÄÆgÅ«džius jų paĨių namuose ir dienos centre. PrevencinÄ—s programos dienos centruose vykdomos, siekiant rizikos grupÄ—s vaikų integracijos ÄÆ mokyklÄ…, aplinkÄ…, visuomenÄ™, apsaugant vaikus nuo iÅ?naudojimo ir prievartos bei iÅ?vengiant vaiko Ä—mimo ÄÆ globÄ…. Vykdant socialinÄÆ darbÄ… su tÄ—vais, bendradarbiaujant su jais užkertamas kelias krizÄ—ms Å?eimose. Dienos centrai pasiteisino ir ekonominiu požiÅ«riu: vaikų iÅ?laikymas dienos centre daug pigesnis negu valstybinÄ—se globos institucijose. Dienos centruose yra iÅ?vystytas savanoriÅ?kas darbas,- Å?alia profesionalių socialinių darbuotojų dirba ir savanoriai ā€“ aukÅ?tųjų mokyklų studentai, pedagogai, menininkai.